Vi er Lydens By

Tæt på

Mennesker, teknolgi og natur

Struer Kommune består af en hovedby og aktive lokalsamfund, som i forening skaber udvikling og har fokus på fremtidens nye borgere og arbejdspladser.

Borgerne og virksomhederne i Struer Kommune er globale med en mærkbar iværksætterånd. Det giver en særlig energi, som vi sammen bygger videre på og inviterer nye virksomheder, nye borgere og nye samarbejdspartnere ind i. Vi tør have ambitiøse mål og udvikler kvaliteten af vores samfund med borgerne, så man lever et liv, der rummer successer og fiaskoer – fra ung til gammel.

Det lokale er en kvalitet, når man bor og lever i Struer Kommune. Derfor er vores udgangspunkt, at vi skal være tætte på det vi er. Mennsker. Teknologi. Natur.

Lyd binder os sammen. Det er fundementalt for, at vi kan forstå hinanden, og derfor også udgangspunktet for at kunne skabe løsninger sammen.

Vi er Lydens By. Lyden er en inspirationskilde til nye projekter og initiativer, der kan realisere kommunens vækstpotentialer og styrkepositioner til et lokalsamfund, som mennesker har lyst til at besøge, arbejde og bo i.

For os er det naturligt at vores byudvikling tager udgangspunkt i lyd, og vores kunstværker bruger lyden aktivt. Vi arbejder med, hvordan lyd påvirker livskvaliteten positivt hos demente, indlæring hos børn eller fraværet af lyd skaber arbejdsglæde.

Lyd er i vores DNA.

ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION
Struer Kommune skal være Danmarks centrum for iværksættere, virksomheder, kunstnere, uddannelsesinstitutioner og andre der arbejder med lyd. Vi skal skabe de bedste rammebetingelser for, at der kan skabes nye arbejdspladser og udvikles og tiltrækkes kompetencer og talenter til Struer Kommune.

UNIKKE OPLEVELSER
Ved at bygge oven på det, vi har og kan, skaber vi spændende og anderledes oplevelser i kommunen – og nogle med internationalt format. Lyd er en platform til at skabe, tiltrække og udvikle oplevelser som borgere og besøgene husker og deltager i.

ENESTÅENDE NATUR OG ET BYLIV TÆT PÅ NATURENByens og naturens lyde, ro og stemninger griber vores sanser - og vi mærker, at vi lever og oplever. Lyd kan skabe sammenhæng, tryghed og lyst til ophold. Lyd kan bruges til at skabe nye oplevelsesmæssige kvaliteter og vække besøgendes nysgerrighed og legelyst.

VELFÆRD & LIVSKVALITET
Lyd kan medvirke til at udvikle nye metoder og forbedre kvaliteten i velfærden, så der skabes de effekter, der følger med den nye virkelighed og vi fastholder eller forbedrer livskvaliteten for den enkelte borger.

Opdag Lydens By

Struer Kommune
Østergade 15
7600 Struer